Beskid Niski - Informacje Ogólne

Beskid Niski to pasmo górskie w Karpatach położone pomiędzy przełęczami Tylicką (na zachodzie) i Łupkowską (na wschodzie). Od wschodu Beskid NIski graniczy bezpośrednio z Bieszczadami, a od zachodu z Beskidem Sądeckim. Całe pasmo położone jest na terenie dwóch państw: Polski i Słowacji. W centralnej częśći Beskidu NIskiego utworzono w 1994 roku Magurski Park Narodowy.

Położenie Beskidu Niskiego wyznaczają od wschodu Bieszczady, od zachodu Beskid Sądecki, od południa linia Bardejov-Svidnik-Medzilaborce, od północy Pogórze Środkowobeskidzkie. Na terenie Beskidu Niskiego zlokalizowane zostały cztery uzdrowiska: Wapienne, Wysowa-Zdrój, Rymanów-Zdrój, a także Iwonicz-Zdrój.

Podział Beskidu Niskiego:
Góry Grybowskie – między dolinami Kamienicy i Białej,
Góry Hańczowskie – między dolinami Białej oraz Ropy i Zdyni,
Beskid Gorlicki – między rzeką Białą, a wsiami: Radocyna, Bartne, Wołowiec,
Pasmo Magurskie – z długimi grzbietami Magury Wątkowskiej i Małastowskiej,
Beskid Dukielski – między dolinami Wisłoki i Taboru,
Pasmo Bukowicy i Kamienia – między dolinami Wisłoka i Osławicy,
Gniazdo Jawornika – między dolinami Jasiołki i Wisłoka,
Pasmo graniczne – na wschód od doliny Bełczy,
Wzgórza Rymanowskie – po obu stronach rzeki Tabor

Cały Beskid Niski zbudowany jest z tzw. fliszu karpackiego (skały osadowe). Bardzo często spotykane są tu także wychodnie piaskowców, które przybierają postać nietypowych form skalnych, a do najbardziej znanych należą: Kornuty oraz Diabli Kamień. Cały Beskid Niski usiany jest także jaskiniami, z których najbardziej godna polecenia jest 200 metrowa Jaskinia Mroczna.

Klimat Beskidu Niskiego ma charakter przejściowy pomiędzy klimatem atlantyckim i kontynentalnym z wiejącymi tu dość ciepłymi i suchymi wiatrami południowymi zwane przez miejscowych dukielskimi lub rymanowskimi. Największe opady notuje się w pierwszych miesiącach letnich.

Około 70% powierzchni Beskidu Niskiego jest zalesione. Głównie występują tu jodły, buki i sosny (lasy regla dolnego) oraz lasy dębowo-grabowe (piętro pogórza). Z innych roślin, które można spotkać na obszarze Beskidu Niskiego należy wymienić: różę francuską, kocimiętkę właściwą, przebiśniegi, czosnek niedźwiedzi oraz zawilca. Słabe zaludnienie i spore zalesienie sprzyja rozwojowi fauny. Występują tu przede wszystkim: jelenie, sarny, dziki i zające, a także duże drapieżniki (niedźwiedź, ryś, wilk). W Beskidzie Niskim możemy spotkać takżę około 140 gatunków ptaków oraz kilka gatunków gadów (żmije zygzakowate, padalce).

 

Źródła:
www.wikipedia.pl
Wojciech Krukar, Paweł Luboński "Beskid Niski : przewodnik" Pruszków: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2007