Beskid Żywiecki - Informacje Ogólne

Beskid Żywiecki położony jest w głównym dziale wodnym zlewisk Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Jest to drugie co do wysokości po Tatrach pasmo w Polsce.

Granice Beskidu Żywieckiego wyznaczają:
od północy - dolina Koszarawy, Lachówki i Stryszawki
od południa - grzbiet graniczny od Przełęczy Zwardońskiej do masywu Babiej Góry
od wschodu - dolina Skawy i Bystrzanki
od zachodu - dolina rzeki Soły

Beskid Żywiecki można podzielić na następujące regiony:
Beskid Orawsko-Żywiecki
Pasmo Babiogórskie i Pasmo Policy
Działy Orawskie
Pasmo Orawsko-Podhalańskie
Najwyższymi wzniesieniami są:
Babia Góra (Diablak) - 1725 m n.p.m.
Pilsko - 1557 m n.p.m.
Mała Babia Góra (Cyl) - 1515 m n.p.m.

Wszystkie pasma Beskidu Żywieckiego zbudowane są przede wszystkim ze skał fliszowych płaszczowiny magurskiej (pisakowce) i wypiętrzone zostały w czasie orogenezy alpejskiej, kiedy to powstały całe Karpaty. Charakterystyczne są tu kopulaste szczyty z dobrze zachowanym piętrowym rozkładem roślinności widocznym w wyższych partiach Beskidu Żywieckiego.
Dobrze zachowane piętra roślinne posiadają także charakterystyczne dla siebie rośliny i tak: do wysokości 700 m n.p.m. dominują lasy mieszane z przewagą śweirków, w reglu dolnym dominują lasy iglste świerkowe, w reglu górnym znajdziemy przede wszystkim pierwotny karpacki bór świerkowy oraz jawory i buki, w piętrze kosodrzewiny (tylko na Diablaku i Pilsku) oprócz samej kosodrzewiny można znaleść także jałowiec halny oraz krzaczaste formy jarzębiny. W partiach szczytowych Babiej Góry występuje jeszcze piętro alpejskie gdzie główną roślinność stanowią rośliny typowe dla tego piętra np.: jałowiec halny, sasanka alpejska, wierzba zielna, widłak alpejski.

Wśród zwierząt na terenach Beskidu Żywieckiego spotkać możemy duże ssaki takie jak: jelenie, dziki, sarny. Z dużych drapieżników występują na tych obszarach głównie lisy, borsuki, rysie, żbiki i wilki, czasem lubią tu przywędrować także niedźwiedzie. Oprócz wymienionych powyżej gatunków ssaków, żyją tu liczne mniejsze ssaki. Bardzo bogaty jest także świat ptaków, z których wymienić należy choćby: puszczyka, pustułkę, krogulca czy myszołowa oraz cietrzewie i bardzo żadko ostatnio spotykane głuszce.Na terenie Beskidu Żywieckiego występują także liczne gady i płazy oraz wiele gatunków owadów.

Beskid Żywiecki to raj dla przyjeżdżających tu turystów oraz narciaży. Liczne szlaki turystyczne z dobrze rozwiniętą bazą noclegową przyciągają rokrocznie coraz więcej osób lubiących spokojne górskie wędrówki wśród pięknych lasów i niezapomnianych widoków. Z kolei zimą wiele ze szlaków wykorzystywanych jest przez narciaży biegowych do uprawiania swojego ulubionego sportu. Rozwija się także cały czas baza narciarska, powstaje coraz więcej wyciągów, co również zachęca miłośników białego szaleństwa do zawitania w rejon Beskidu Żywieckiego

 


Źródła:

www.wikipedia.pl

http://beskid.zywiecki.prv.pl