Korona Sudetów

Piotrek

 

     

      Z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej w Sudetach  od 1 maja 2001 r. weszła w życie nowa odznaka turystyki kwalifikowanej - KORONA SUDETÓW. Jest to regionalna odznaka górska, przyznawana za zdobycie najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich zarówno po polskiej, jak i po czeskiej i niemieckiej stronie. Do KORONY SUDETÓW zalicza się 22 szczyty, zarówno z terenów cieszących się dużą popularnością, jak i tych rzadziej uczęszczanych. Zdobywać ją można przez dowolnie długi okres, a potwierdzenia zdobycia szczytów gromadzi się w specjalnie przygotowanej książeczce.

 

 

Regulamin Odznaki KORONA SUDETÓW

 

§ 1

Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

 

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w całych Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

 

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

 

§ 4

Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną oraz terenach przygranicznych.

 

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

 

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie  w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety lub przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

 

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają zdobycie poszczególnych szczytów poprzez przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt.

 

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

 

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

 

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

 

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

 

§ 15

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 maja 2001 r. i obowiązuje od 1 maja 2001 r.

 

 

Wykaz szczytów zaliczanych do Korony Sudetów

 

Masyw / Pasmo Szczyt Wysokość w m n.p.m.

Sudety Zachodnie (Západni Sudety)

Lužickie hory (Zittauer Gebrige)  Luž (Lausche)  793

Ještědsko-kozákovsky hřbet   Ještěd   1012

Góry Izerskie (Jizerské hory)   Wysoka Kopa   1126

Karkonosze (Krkonoše)   Śnieżka (Snežka)   1602

Rudawy Janowickie  Skalnik  945

Góry Kaczawskie  Skopiec  724

 

Sudety Środkowe (Středni Sudety)

Jestřebi hory  Žaltman  739

Góry Kamienne  Waligóra  936

Góry Wałbrzyskie  Borowa  853

Góry Sowie  Wielka Sowa  1015

Góry Bardzkie   Kłodzka Góra   765

Góry Stołowe  Szczeliniec Wielki  919

Góry Bystrzyckie  Jagodna   977

Orlické hory (Góry Orlickie)   Velká Deštná  1115

 

Sudety Wschodnie (Východni Sudety)

Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie)   Smrk   1125

Masyw Śnieżnika (Králický Snežnik)   Śnieżnik (Králický Snežnik)   1424

Zábřežská vrchovina   Lázek   714

Hanušovická vrchovina   Jeřáb   1003

Hrubý Jesenik   Praděd   1491

Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)   Přičny vrch   975

Nizký Jesenik   Slunečná   800

 

Przedgórze Sudeckie

Przedgórze Sudeckie   Ślęża   718

 

Wszelkie informacje o KORONIE SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343-03-44, fax (0-71) 343-67-46,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.