Korona Sudetów Czeskich

Piotrek

 

     Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w 1998 roku uchwalili Odznakę Turystyczną "Zdobywca Korony Sudetów Czeskich".

 

ODZNAKA TURYSTYCZNA

"Zdobywca Korony Sudetów Czeskich"

R E G U L A M I N

 

I. Postanowienia wstępne.

 

1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.

2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Czeskich.3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

 

II. Warunki zdobywania odznaki.

 

5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.

6. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.

7. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Czeskich (materiałem pomocniczym mogą być przewodniki Marka Staffy „Sudety Czeskie Szlaki Znakowane” oraz „Sudety – Czechy, Morawy – Międzynarodowy Szlak Atlantyk – Morze Czarne E3”).

8. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.

9. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Czeskich.

 

III. Weryfikacja.

 

10. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSCz, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:

- data wycieczki;

- nazwa zdobywanego szczytu;

- trasa wędrówki;

- miejsce na potwierdzenie;

- miejsce na wklejkę weryfikacyjną.

11. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.

12. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

13. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19  lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.

14. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.

15. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Czeskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

 

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 

16. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.

17. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 20 lutego 2008 r. (uchwała Nr 41/IV/08  i wchodzi w życie z dniem uchwalenia).

 

Wykaz szczytów zaliczany do Korony Sudetów Czeskich

 

Krkonošsko-jesenické podhůří (Przedgórze Sudeckie)

332.17  Žulovská pahorkatina (Przedgórze Paczkowskie)  Boží hora  525

 

Pogórze Zachodnio-Sudeckie

332.26  Pogórze Izerskie – Frýdlantská pahorkatona  Andělský vrch  572

 

Krkonošská oblast  (Sudety Zachodnie)

332.31  Lužické hory (Góry Żytawskie)  Luž  793

332.32  Ještědsko-kozákovský hřbet (Grzbiet Jesztiedzko-kozakowski)  Ještěd  1012

332.33  Liberecká kotlina – Žitavská pánev (Kotlina Liberecka)  Prosečský hřeben  593

332.34  Jizerské hory (Góry Izerskie)  Smrk  1124

332.37  Krkonoše (Karkonosze)  Sněžka (Śnieżka)  1602

332.39  Krkonošské podhůří (Pogórze Karkonoskie)  Hejlov  835

 

Orlická oblast  (Sudety Środkowe)

332.41  Brama Lubawska – Žacléřská vrchovina  Žaltman  739

332.43  Góry Kamienne – Vraní hory  Královecký Špičák  881

332.47  Obniżenie Ścinawki – Broumovská kotlina  Mlýnský vrch  521

332.48  Góry Stołowe – Polická vrchovina  Bor  853

332.51  Podorlická pahorkatina (Pogórze Orlickie)  Špičák  841

332.52  Orlické hory (Góry Orlickie)  Velká Deštná  1115

332.54  Kladská kotlina (Kotlina Kłodzka)  Hůrka  585

 

Jesenická oblast  (Sudety Wschodnie)

332.61  Rychlebské hory (Góry Złote)  Smrk  1125

332.62  Králický Sněžnik (Śnieżnik)  Sněžník (Śnieżnik Kłodzki)  1425

332.63  Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)  Příčný vrch  975

332.64  Hanušowická vrchovina  Jeřáb  1003

332.65  Hrubý Jeseník (Wysoki Jesionik)  Praděd  1492

332.66  Nízký Jeseník (Niski Jesionik)  Slunečná  800

332.67  Mohelnická brázda  Jelení vrch  345

332.68  Zábřežská vrchovina  Lázek  714

 

 

Wszelich dodatkowych informacji można uzyskać pod adresami:

 

http://ktg.walbrzych.pttk.pl/koronaczeska.html

http://www.walbrzych.pttk.pl/